Ordensreglement

Retningslinjer for ophold i Dokk1

Dokk1 ønsker et inspirerende miljø, der føles sikkert for alle borgere, der benytter sig af huset. Vis derfor hensyn, så alle kan være i huset. Personalet kan bede borgere, der ikke udviser en hensynsfuld adfærd, om at forlade Dokk1.

Reglement: 

  • Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
  • Rygning er ikke tilladt i Dokk1, heller ikke på trapper eller i indgangen. 
  • Alkohol må kun nydes i caféens område. 
  • Kæle- og andre husdyr må ikke medbringes i Dokk1. Fører-, service- og brugshunde er undtaget.  
  • Læs mere om Internetpolitik på vores computere
  • Læs mere om Fotografering og videooptaglser i biblioteket / Dokk1
  • I de forskellige områder i Dokk1 kan der gælde særlige regler. Disse vil være markeret med skilte.  

Det er Dokk1s medarbejdere og servicevagten, der fortolker og håndhæver ordensreglementet. Anvisningerne skal følges. Medarbejdere og servicevagt kan bortvise en bruger for en tidsbegrænset periode, hvis ordensreglementet eller anvisningerne ikke følges.