Ordensreglement

Retningslinjer for ophold i Dokk1

Dokk1 ønsker et inspirerende miljø, der føles sikkert for alle borgere, der benytter sig af huset. Vis derfor hensyn, så alle kan være i huset. Personalet kan bede borgere, der ikke udviser en hensynsfuld adfærd, om at forlade Dokk1.

Reglement: 

 • Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
 • Rygning er ikke tilladt i Dokk1, heller ikke på trapper eller i indgangen. 
 • Alkohol må kun nydes i caféens område. 
 • Kæle- og andre husdyr må ikke medbringes i Dokk1.Fører-, service- og brugshunde er undtaget.  
 • Læs mere om Internetpolitik på vores computere
 • I de forskellige områder i Dokk1 kan der gælde særlige regler. Disse vil være markeret med skilte.  

Det er Dokk1s medarbejdere og servicevagten, der fortolker og håndhæver ordensreglementet. Anvisningerne skal følges. Medarbejdere og servicevagt kan bortvise en bruger for en tidsbegrænset periode, hvis ordensreglementet eller anvisningerne ikke følges.
  
Fotografering og videooptagelser i Aarhus Bibliotekerne:

 • Forstyr venligst ikke den almindelige brug af biblioteket
 • Tag ikke nærbilleder af personer, med mindre de har givet tilladelse
 • Tag kun billeder af børn, hvis deres forældre har givet skriftlig tilladelse
 • Optagelser til kommerciel brug, politisk brug og reklamer er ikke tilladt
 • Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for at overholde de gældende regler og lovgivning  for anvendelse af de billede, du tager. Det gælder bl.a. ved deling af billederne på sociale medier og lignende.
 • For professionelle gælder yderligere, at administrationen for Aarhus Bibliotekerne skal informeres om fotosessionen på forhånd, så medarbejdere i huset er informeret. Kontakt post@aakb.dk for nærmere aftale ang. foto/optagelser.