Ordensreglement

Retningslinjer for ophold i Dokk1

Dokk1 ønsker et inspirerende miljø, der føles sikkert for alle borgere, der benytter sig af huset. Vis derfor hensyn, så alle kan være i huset. Personalet kan bede borgere, der ikke udviser en hensynsfuld adfærd, om at forlade Dokk1.

God adfærd i Dokk1: 
•    Det er ikke tilladt at ryge på Dokk1s område
 •    Alkohol må kun nydes i caféens område
 •    Husk at rydde op efter dig selv
 •    Du skal følge de særskilte retningslinjer for brug af internettet på vores computere
 •    Fotografering i Familie- og børneområdet kræver særlig tilladelse
 •    Kæle- og andre husdyr må ikke medbringes i Dokk1. Fører-, service- og brugshunde er undtaget.  
 
  
Reglement: 
• Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
 • Fotografering i Familie- og børneområdet kræver særlig tilladelse.
 • Rygning er ikke tilladt i Dokk1, heller ikke på trapper eller i indgangen. 
 • Alkohol må kun nydes i caféens område. 
 • Kæle- og andre husdyr må ikke medbringes i Dokk1.Fører-, service- og brugshunde er undtaget.  
 • I de forskellige områder i Dokk1 kan der gælde særlige regler. Disse vil være markeret med skilte. 
 
Det er Dokk1s medarbejdere og servicevagten, der fortolker og håndhæver ordensreglementet. Anvisningerne skal følges. Medarbejdere og servicevagt kan bortvise en bruger for en tidsbegrænset periode, hvis ordensreglementet eller anvisningerne ikke følges.
  
Fotografering og videooptagelser i Dokk1: 
 Som udgangspunkt er det tilladt at fotografere indenfor og udenfor Dokk1 under hensyntagen til følgende regler:
 • Forstyr venligst ikke den almindelige brug af biblioteket
 • Tag ikke nærbilleder af personer, med mindre de har givet tilladelse
 • Tag kun nærbilleder af børn, hvis deres forældre har givet skriftlig tilladelse
 • Billeder taget i huset må ikke bruges til kommerciel reklame (kræver en særlig tilladelse)
 • Administrationen på Dokk1 skal informeres om fotosessionen på forhånd, så medarbejdere i huset er informeret.
 
Kontakt Bente Jensen for nærmere aftale ang. foto/optagelser: bej@aarhus.dk