Om sekretariatet

Forvaltningssekretariatet i Borgerservice og Biblioteker kaldes i daglig tale 'Sekretariatet for Borgerservice og Biblioteker'. Sekretariatet er en stabsfunktion for forvaltningschefen.


Arbejdet i sekretariatet har til formål at understøtte og koordinere forvaltningens arbejde med udvikling og opfyldelse af gældende politikker, målsætninger og visioner. Dette sker i tæt samarbejde med henholdsvis de organisatoriske enheder i Borgerservice og Biblioteker - Borgerservice, Aarhus Stadsarkiv, Lokalbibliotekerne, Hovedbiblioteket samt ITK - rådmandssekretariatet i Kultur og Borgerservice samt øvrige organisatoriske enheder i Aarhus Kommune.