Baggrund for projektet

I 2016 kom der et øget fokus på læseudfordrede borgere på Dokk1, da der kom nyt personale med specifikke kompetencer inden for området. Hvordan er tilgængeligheden for målgruppen, hvilke materialer har vi, og hvordan bruger de læseudfordrede biblioteket - hvis de bruger det?

Der blev set på tre områder.

Kommer de til bibliotekspræsentationer, og hvordan fungerer det?
Har vi nogen arrangementer for f.eks. ordblinde?
Hvordan ser det ud med vores lette bøger for voksne?