Om dette arrangement

Tid
9:00 - 12:00
Pris
Gratis
Sted
Dokk1
Sted / Rum
Møderum M2
Arrangører
Hovedbiblioteket, Studievalg Danmark
Målgruppe
For unge
Unge

Studieskift – videre til en ny uddannelse?

17.06.21
Skal, skal ikke?

Der er mange overvejelser forbundet med et studieskift og der kan væremange individuelle begrundelser, der ligger til grund for beslutningen.

Studievalg Danmark, Center Østjylland tilbyder derfor en workshop om studieskift, som er målrettet dig, som er ophørt på en videregående uddannelse og er uafklaret i forhold til valg af ny uddannelse.

Af typiske årsager til studieskift kan nævnes boligforhold og økonomi, oplevelse af studiemiljøet, efterfølgende beskæftigelsessituation eller forsinkelse i studiet.

Formålet med workshoppen er at sætte fokus på studieskiftet. Gennem inddragelse af de fremmødte deltageres erfaringer kvalificeres det nye uddannelsesvalg. Deltagernes bevidsthed om, hvad der ligger til grund for deres valg af uddannelse og karriere udvides og udfordres via vekslende arbejde med refleksive og vidensbaserede øvelser og vejlederoplæg.

Workshoppen sigter på at give deltagerne indsigt i egne værdier og valgparametre, og at gøre den enkelte bevidst om mulige valgstrategier. Deltagerne får desuden redskaber til at undersøge muligheder nu og i fremtiden.

Er du interesseret i at deltage skal du tilmelde dig på www.studievalg.dk/book

BEMÆRK TILMELDINGSFRIST 5 DAGE FØR AFVIKLING.