Om dette arrangement

Tid
10:00 - 16:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Sted / Rum
Rampen, trin 5
Målgruppe
For unge
Bestil billet(ter)
Udstillinger

Fællesskaber: litterære lege, skrive-kollektiver og fælles-læsning

01.12.21 - 15.12.21
Litteraturhistoriestuderende ved Aarhus Universitet undersøger hvordan skønlitteratur skaber fællesskaber og giver i en udstilling på Rampen otte kreative bud på, hvordan man bedst giver unge lyst til at læse og skrive mere - sammen. Kom og vær med!

En stor del af vores sociale liv foregår digitalt. Det digitale liv skaber mange gode muligheder og kan være et godt sted for fællesskaber, men undersøgelser viser også, at mange føler sig ensomme, når man passivt scroller gennem sit feed.

Skønlitteraturen åbner for en anden slags fællesskab. Poesi og fortællinger har til alle tider været et sted at udtrykke sig og spejle alle følelser og tanker. Vi kender næsten alle oplevelsen af ikke at være alene når vi læser eller skriver.

Studerende ved Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet har sammen med Aarhus Bibliotekerne undersøgt hvordan skønlitteraturen giver os mere fælles, mere legende, mere åbne og kreative måder at være sig selv på end de ofte mere polerede selvfremstillinger på sociale medier. De studerende giver i udstillingen på Rampen deres bud på, hvordan unge får lyst til flere og andre litteraturoplevelser. De viser hvordan vi kan læse og lytte sammen og selv skrive, i kreative fællesskaber. Der er brætspil og podcast, samtale-boksen, skrivekollektivet og læse-appen, mega blackout-poetry og citat-centralen.

Udstillingen er en del af projektet ’Litteraturen som upoleret spejl’, hvor unge på tværs af landet giver deres anbefalinger til, hvordan man bedst formidler litteratur til unge. Erfaringerne samles og gives til sidst videre til alle landets biblioteker.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Biblioteker, Tønder Bibliotek, Roskilde Bibliotekerne, Kunstmuseet ARKEN, forfatterne Anna Arendse Thorsen og Noa Kjærsgaard Hansen, kunstner Mo Maja Moesgaard og flere uddannelsesinstitutioner. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

For nærmere information se https://www.aakb.dk/node/33540