Om dette arrangement

Tid
10:00 - 13:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Sted / Rum
Møderum 2
Målgruppe
For unge
Bestil billet(ter)
Tendenser og Debat

Design Thinker for en dag – løs FN’s verdensmål

09.03.21
Skoletilbud 8.- 10. klasse

Hvad kan jeg gøre ved klimakrisen? Hvordan kan jeg stoppe sult verden over? Hvordan kan jeg være med til at sikre rent drikkevand? Hvordan kan jeg arbejde for ligestilling mellem kønnene?

I dette undervisningstilbud arbejder eleverne med cases baseret på FNs verdensmål og kommer med løsningsforslag på baggrund af hands-on arbejde.

Vi introducerer metoden design thinking, hvor der med ganske få materialer og på ganske kort tid skabes grundlag for at komme fra idé over handling til produkt. Eleverne kommer således til både at interviewe og observere samt bygge prototyper i pap.

Det bliver lærerigt, udfordrenede og ikke mindst sjovt.

Dagen afsluttes med præsentation af de forskellige prototyper.

Fokus:
Eleven kan omsætte idé til handling
Eleven kan bruge kreative redskaber til at løse konkrete udfordringer
Eleven kan gennemgøre interviews og observationer
Eleven kan skabes fysiske repræsentationer af givne idéer

1 klasse pr. forløb.

Booking via:
https://billet.aarhus.dk/aakb/qevye/