Om dette arrangement

Tid
10:00 - 14:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Sted / Rum
Mødelokale 2, Dokk1
Målgruppe
For unge
Bestil billet(ter)
Teknologi

Robotterne kommer!

03.12.19
Skoletilbud for udskoling og ungdomsuddannelser.

Den teknologiske udvikling accelerer forsat og de seneste år har særligt udviklingen i kunstig intelligens fået medvind, fordi mængden af data i verden eksploderer.

Der er komplekse kræfter i spil, og det er svært at forudse, hvordan beslutninger vi træffer i dag, påvirker fremtiden bare 20 år frem.

I forløbet her arbejder vi med at skabe meninger om den teknologiske udvikling ved at befinde os i grænselandet mellem fakta og fiktion.

Fokusområder:

• Genrekendskab: Science Fiction

• Datakompetence: kritisk refleksion over teknologisk udvikling

• Kendskab til begreber som (big) data, maskinlæring, kunstig intelligens (AI) og algoritmer

• Arbejde med scenariemetoden