Huset der ku' lege

Om dette arrangement

Tid
9:30 - 10:15
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For børn
Bestil billet(ter)
Børn

Huset der ku' lege

06.03.19
Børnekulissens involverende musikalske teaterforestilling ”Huset, der ku’ lege” for vuggestue og dagpleje.

Forestillingen appellerer til barnets sanser, følelse, krop og fantasi og berører barnets livsverden på en poetisk og indlevende måde. Børn og voksne inviteres aktivt med undervejs i forestillingen gennem fagter, mimik, sang og bevægelse og er dermed aktive medskabere af historien.

Arrangementet henvender sig kun til institutioner - aldersgruppen er vuggestue- og dagplejebørn.

Det er kun børnene der skal have en billet.