Om dette arrangement

Tid
13:30 - 16:30
Pris
Gratis
Sted
Lokalcenter Holme
Nygårdsvej 34
8270 Højbjerg
Sted / Rum
104a + 105
Arrangører
Højbjerg Bibliotek, Aarhus Stadsarkiv
Målgruppe
For voksne
Bestil billet(ter)
Blandet godt

Aarhus Stadsarkiv afholder Livshistorie-Café på Lokalcenter Holme

18.07.19
Historien om Sabroes Fabrik fortalt af Anders Amdi Sørensen

Thomas Thomasen Sabroe var med fra starten, da kølemaskinen vandt indpas i slutningen af 1800-tallet. Han etablerede en fabrik, der i en menneskealder lå på Dynkarken i Aarhus midtby på matriklerne, hvor Østjyllands Politi holder til i dag. Som følge af manglende udvidelsesmuligheder flyttede Sabroe sit hovedkvarter fra Dynkarken til Holme. Flytningen blev påbegyndt i slutningen af 1950erne. Hovedkvarteret har stadig til huse i Holme, og har skabt arbejdspladser for mange i Holme-Højbjerg-Skåde området.

Foredraget

En beretning med billeder fra grundlæggelsen af Aktieselskabet Thomas Ths. Sabroe i 1898 og fem til nu, hvor virksomheden fra 1998 blev amerikanskejet af Johnson Controls.

  • Historien om den oprindelige Fabrik på hjørnet af Sdr. Allé og Spanien.
  • Betydningen for Aarhus med lidt samtidshistorie.
  • Udflytningen af/udvikling i Virksomheden, Holme.
  • Lidt om Virksomhedens produkter.
  • Lidt lokalhistorie.
  • Udveksling af oplevelser og erfaring fra perioden med deltagerne.

Om Anders Amdi Sørensen: Han er født i 1945 og opvokset i Højbjerg, hvor hans forældre havde et gartneri på Hørhavevej. De første 5 skoleår blev gennemført på Skåde Skole, og de næste 5 år på Kragelundsskolen. I 1960’erne kom han i lære som maskinarbejder hos Sabroe, hvorefter han læste til Svagstrømsingeniør på Aarhus Teknikum. Efter soldatertiden blev han ansat hos Sabroe i 1973 som ingeniør og har været der frem til nu. Sideløbende hermed har han læst til Civiløkonom på Handelshøjskolen. I dag bor Anders Amdi Sørensen i Ryslingeparken, Holme, som er i umiddelbar nærhed af Sabroes Fabrik.

Forløb

  • Foredrag af Anders Amdi Sørensen
  • Kaffe og snak ved borde om Sabro og andre erindringer i Holme- Højbjerg-Skåde
  • Medbring gerne dit eget fotoalbum, hvis du har billeder fra området eller tilsvarende, der kunne være af interesse for Stads- og lokalarkivet.

Arrangeret af Stadsarkivet og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Fotograf E.A. Ebbesen, 1931, Den Gamle By

Tags