Arkivudvalget

Lokalarkiverne er kommunale institutioner, der drives af frivillige med kommunalt tilskud.

Arkivudvalget fungerer som bestyrelse for Foreningen ”Lokalarkiverne i Aarhus Kommune”. Udvalget holder møde fire gange om året. Derudover arrangerer udvalget et årsmøde for de ansatte og frivillige i de 22 arkiver i Aarhus Kommune.

Udvalgets sammensætning
Arkivudvalget består af en repræsentant for hver af de tre områdebestyrelser, en repræsentant for Lokalhistorie i Hovedbiblioteket, en repræsentant fra Erhvervsarkivet og Stadsarkivaren, samt en repræsentant fra Lokalbibliotekernes ledelse.

  • Kirsten Williams (formand),  valgt i Område Syd Beder-Malling Egnsarkiv
    Email: bemaegn@mail.dk
  • Jytte Bjerg, valgt i Område Nord. Spørring Egnsarkiv
  • Niels Løgager Nielsen (næstformand), valgt i Område Vest. Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv
  • Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv
  • Susanne Gilling, Leder Biblioteksservice, Aarhus Kommunes Biblioteker
  • Mikkel Randlev Møller, sekretær for udvalget